ALKA.CZ

„Společně s námi proti korozi“

 • Kvalitní, trvanlivá a ekonomická ochrana oceli a litiny
 • Zinkování drobného sortimentu i rozměrných dílů
 • Moderní a ekologická technologie = vysoká jakost a operativnost v termínech plnění
 • Certifikované systémy jakosti a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001
 • Rozměry zinkovacích van :
  • 2,0 x 1,2 x 1,0 m        
  • 4,0 x 1,4 x 2,5 m              
  • 12,0 x 1,8 x 3,5 m
 • Nabízíme také kvalitní zinkování litiny

Žárové zinkování ponorem do roztaveného zinku

Námi využívaná technologie žárového zinkování spočívá ve vytvoření slitinového povlaku žárového zinku na ocelových součástech, a to jejich ponořením do zinkové taveniny. Při této operaci proběhne složitý komplex difúzních pochodů, elementárních metalurgických reakcí a termodynamických přeměn. Vytvořený povlak je co do vzhledu, tloušťky, struktury a dalších vlastností výsledkem spolupůsobení celé řady různých faktorů. Dílce určené k pozinkování jsou nejprve chemicky předupraveny k dosažení kovově čistého povrchu, poté se jejich povrch aktivuje tavidlem a následně se ponoří do lázně s roztaveným zinkem. Zinkování provádíme tzv. mokrým procesem, díky čemuž jsme schopni pozinkovat i výrobky, které by v jiných zařízeních nebyly možné a to například s ohledem na jejich složitý tvar nebo nepřípustnost technologických otvorů.